Σερβιτόρος της Εύβοιας
Newsletter - Μάθετε πρώτοι τα νέα
Eγγραφή
867 εγγεγραμμένα μέλη Διαγραφή
Αναζήτηση στον "Σερβιτόρο"

Όλες οι λέξεις   Οποιαδήποτε


 
 

Γυμνάσιο - Λύκειο Λίμνης
Επικοινωνία: Πάνος Βασιλόπουλος Tηλ.22270 31261 email:[email protected]


Το νομικό καθεστώς και μετρήσεις στα νερά των Πρεσπών
Από τη Λίμνη στις Πρέσπες - Μάιος 1999

Νομικό καθεστώς
Συνθήκη Ραμσάρ: Η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Σ.Ρ. στην Εθνική Νομοθεσία με το νόμο 191/1974. Μέσα στους δέκα υγρότοπους βρίσκεται η και η Μικρή Πρέσπα. Όμως σύμφωνα με το Συνέδριο των Συμβαλλομένων Μερών το 1991 στο Μοντρέ της Ελβετίας η Μεγάλη Πρέσπα πρέπει να ενταχθεί στη Σ.Ρ. λόγω της μεγάλης της αξίας πράγμα το οποίο είναι δύσκολο καθώς η λίμνη ανήκει σε τρία κράτη (Ελλάδα, Αλβανία, Σκόπια).

Σύμβαση της Βέρνης: Καθώς παγκοσμίως σύμφωνα με τη Σ.Β. το είδος των ψαριών Barbus plebejois προστατεύεται. Έτσι και η Μπράνα των Πρεσπών υποείδος αυτών των ψαριών ουσιαστικά είναι προστατευόμενο είδος.

Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Κανονισμός του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1975 για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Οδηγία Συμβουλίου 75/992 της 16-7-1975 για τα απόβλητα και τα απορρίμματα.
 • Οδηγία Συμβουλίου 75/969 της 9-5-1976 για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που ρυπαίνουν στα υδάτινα περιβάλλοντα της κοινότητας.
 • Κανονισμός του Συμβουλίου της 7-2-1983 για τη ρύπανση των νερών.
 • Οδηγία του Συμβουλίου 86/280 της 12-2-1986 για τις οριακές τιμές και τους στόχους ποιότητας σχετικά με τις ποσότητες ορισμένων επικίνδυνων ουσιών.
 • Οδηγία του Συμβουλίου 91/1271 της 21-3-2991 για την επεξεργασία των υγρών καυστικών υποβλημάτων.
 • Οδηγία του Συμβουλίου 78/1659 της 18-7-1978 για την ποιότητα των γλυκών νερών που χρειάζονται προστασία ή βελτίωση ως ενδιαιτήματα ψαριών.
 • Οδηγία του Συμβουλίου 92/93 της 21-5-1992 για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.
 • Οδηγία του Συμβουλίου 65/337 της 27-6-1985 σχετικά με την εκτίμηση των επιδράσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

Προστασία σε εθνικό επίπεδο:

 • Βασιλικό διάταγμα 142/71: Περί αλιείας των υδρόβιων ζώων λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών.
 • Νομοθετικό διάταγμα 996/71: Δασικός κώδικας.
 • Προεδρικό διάταγμα 40/1974: Περί τροποποιήσεων και αντικαταστάσεως διατάξεων περί αλιείας των υδρόβιων ζώων και προστασίας αυτών και 299/1972 περί επιτρεπόμενων εντός των λιμνών αλιευτικών εργαλείων, προστασίας υδροβίων φυτών και ρυθμίσεων της αλιείας.
 • Προεδρικό διάταγμα 46/1974: Περί κηρύξεως της περιοχής των λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας Νομού Φλώρινας ως Εθνικού Δρυμού.
 • Υπουργική απόφαση Α/Φ31/23211/1747/1975 Περί χαρακτηρισμού τόπου της Μακεδονίας ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 • Προεδρικό διάταγμα 235/79: Περί ρυθμίσεων της εντός των ποταμών διενεργούμενης αλιείας.
 • Προεδρικό διάταγμα 67/1981: Περί προστασίας της αυτόχθονος χλωρίδας και της άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας αυτής.
 • Υπουργικής απόφασης 165594/3007/1985: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών.

Προστασία σε τοπικό επίπεδο: Κάθε χρόνο εκδίδονται νομαρχιακές κυρίως αποφάσεις από τη Νομαρχία Φλώρινας. Σύμφωνα με τους νομούς 192/71 και 235/79 απαγορεύεται στη μικρή Λίμνη Πρέσπας, στο ποτάμι του Αγίου Γερμανού και στο δίαυλο της κουλας απαγορεύεται το ψάρεμα. Η απαγόρευση αυτή αφορά και τη λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας σε ακτίνα 600 μ.

Πρέσπα λέγεται η περιοχή που περιλαμβάνει τις λίμνες Μικρή Πρέσπα και Μεγάλη Πρέσπα και όλες τις χερσαίες εκτάσεις γύρω από αυτές, των οποίων τα εδάφη στραγγίζουν στις λίμνες, δηλαδή από τις όχθες των λιμνών μέχρι τις κορυφογραμμές των βουνών. Η έκταση που καταλαμβάνει η Πρέσπα στην Ελλάδα είναι περίπου 330 Km2. Ένα μέρος της Πρέσπας ανήκει στην Αλβανία και στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στο βιβλίο αυτό με το όνομα Πρέσπα εννοούμε την ελληνική Πρέσπα.

Η Πρέσπα βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στη Δυτική πλευρά του νομού Φλώρινας, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα πιο κάτω από 41ο βόρειο παράλληλο.

Στη διάρκεια της παραμονής μας στην περιοχή της Πρέσπας κάναμε κάποιες μετρήσεις σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα (υψόμετρο) των λιμνών.

ΧΩΡΙΟ ΨΑΡΑΔΕΣ: (ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ) ΩΡΑ: 4.20 (απόγευμα)
Η θερμοκρασία στη μεγάλη Πρέσπα αυτή τη χρονική στιγμή είναι 13,5o C. Το ύψος της λίμνης είναι 845,60 m. Η θερμοκρασία του αέρα αυτή τη χρονική στιγμή είναι 17,5o C και επικρατεί συννεφιά. Οι άνεμοι είναι βορειοδυτικοί. Η μεγάλη Πρέσπα έχει από 0-10 mg/l NΟ3-. Το PH είναι 6,5 (ελαφρά όξινο). Το νερό είναι διαυγές. Η γεύση είναι ελάχιστα όξινη. Δεν έχει χλωριούχα ιόντα.

Στο ποτάμι του Αγίου Γερμανού στο οποίο πήραμε μετρήσεις είχαμε: Το νερό είναι θολό, αλλά από τα χώματα που κατεβάζει.

Εκτός από την περιοχή της Πρέσπας πήγαμε και στην Καστοριά όπου πήραμε από τη λίμνη τους μετρήσεις.

(ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 6/5/99 ΩΡΑ: 5.10
Η λίμνη της Καστοριάς έχει από 0-10 mg/l NΟ3-. To PH είναι 7-7,5. Το νερό είναι ελάχιστα θολό. Το χλώριο είναι 0,1 mg/l cl2 mg/l. Η θερμοκρασία του αέρα αυτή τη χρονική στιγμή είναι 18,5ο C. Η θερμοκρασία της λίμνης είναι 18ο C.

ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ: (ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΗ) 7/5/99
Το ύψος της λίμνης είναι περίπου 850 m. Η θερμοκρασία του αέρα είναι 16ο C και μέσα στο νερό 10ο C. Και η μικρή Πρέσπα έχει 0-10 mg/l NΟ3-. To PH είναι7 (ελαφρά όξινο). Το νερό είναι θολό. Δεν έχει χλωριούχα ιόντα. Τα NO3- ήταν λιγότερα από 10 mg/lt. σε όλα τα νερά που μετρήθηκαν.

Κώστας Μανούσος, Ανδρέας Παϊζης, Γιώργος Βασιλείου, Κώστας Θαλασσινός, Γιώργος Δρουσιώτης, Γιάννης Κεχρής


 «  Προηγούμενo άρθρoΕπόμενo άρθρo  » 
 
Εμφάνιση όλων των άρθρων της έκδοσης
Εμφάνιση όλων των εκδόσεων
Προσθέστε αυτή τη σελίδα στα αγαπημένα
Αποστολή της σελίδας με email

Διαφημιστείτε εδώ!!
Μόνο με 150 euro το μήνα μπορείτε να τοποθετήσετε το διαφημιστικό σας κείμενο.
Διαφημιστείτε εδώ!!
Μόνο με 125 euro το μήνα μπορείτε να τοποθετήσετε το διαφημιστικό σας κείμενο.
Διαφημιστείτε εδώ!!
Μόνο με 100 euro το μήνα μπορείτε να τοποθετήσετε το διαφημιστικό σας κείμενο.

 
Η Ελυμνίων άνοδος
«Για μια ξεχασμένη Ελλάδα»
«Ένα λαϊκό μουσείο στο Πισοδέρι»
Η ιστορία των Πρεσπών «Βαρκάδα στη λίμνη του χρόνου»
Αναγνώριση ειδών χλωρίδα και πανίδα
Το νομικό καθεστώς και μετρήσεις στα νερά των Πρεσπών
Χωροταξία - Αρχιτεκτονική - Μνημεία
Τα εκθέματα για τον Παύλο Μελά
Μεθοριακή γραμμή...
Το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στο Πισοδέρι
...η σχέση κορμοράνων αργυροπελεκάνων
Aς δούμε τα χειρότερα...
Όταν οι αριθμοί ευημερούν ο κόσμος πεθαίνει
...οι νέοι ντόπιοι στηρίζουν τις Πρέσπες
Η παράδοση στο χωριό Ψαράδες αρχίζει να χάνεται τα τελευταία χρόνια
Εντυπωσιακή χλωρίδα και πανίδα
Επίγειος παράδεισος η ελληνική πλευρά των Πρεσπών
Επί των τύπων των ήλων
Αγωνία για το μεγαλείο της φύσης
Ο Αρκτούρος και το Νυμφαίο...
Ένα κλειστό γυμναστήριο στη μέση του πουθενά
Η νεολαία στην Πρέσπα
Θέαμα μοναδικό και πανέμορφο
Αυτοί είναι οι Πρεσπιώτες!
Όταν η στάθμη των λιμνών ανεβαίνει γίνεται πόλεμος
Το δημογραφικό πρόβλημα στις Πρέσπες
Κανένα κίνητρο
Πρωτόγνωρες εντυπώσεις
Φτερωτοί ψαράδες
Σπίτια χτισμένα από πέτρα και ξύλο
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
...ο όμορφος Αλβανός φαντάρος!
Το πράσινο κυριαρχεί παντού...
...τη Λίμνη την ξέρουν όλοι, αλλά...
Αναξιοποίητη περιοχή
Παρουσίαση προγράμματος «Υγροβιότοποι Πρεσπών» - Μαθητές στις Πρέσπες
Για την οικονομία των Πρεσπών

 
Από το Ελύμνιο στη Θράκη για την Ολυμπιακή Ιδέα - Απρίλιος 2004 - (16 άρθρα)
Ρετσίνι. Το δάκρυ του Πεύκου - Απρίλιος 2004 - (11 άρθρα)
Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας με την σύμπραξη των σχολείων του Ελυμνίου - Απρίλιος 2004 - (14 άρθρα)
Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κλειτορίας Αχαΐας - Απρίλιος 2000 - (8 άρθρα)
Επίσκεψη στις τεχνητές Λίμνες του Κάκκαβου - Απρίλιος 2000 - (31 άρθρα)
Tο Τσίπουρο - Απρίλιος 2000 - (1 άρθρα)
Το vερό στη Σκεπαστή και στους Κουρκουλούς - Απρίλιος 2000 - (13 άρθρα)
Καταρράκτες Δρυμώνα και απολιθωμένο δάσος Κερασιάς - Απρίλιος 2000 - (24 άρθρα)
Τα νερά του "Ελύμνιου" - Μάιος 1999 - (23 άρθρα)
Ανακύκλωση χαρτιού - Μάιος 1999 - (11 άρθρα)
Λευκόλιθος - Μάιος 1999 - (8 άρθρα)
Ελιά και Ελαιόλαδο - Μάιος 1999 - (6 άρθρα)
Από τη Λίμνη στις Πρέσπες - Μάιος 1999 - (37 άρθρα)
 

 

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.