...η  Εύβοια  στο  διαδίκτυο  από  το 1999

Θέσεις για τα πεπραγμένα της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2004, 13:16


- - -


Η παράταξη "Συνεργασία - Ενότητα - Παρέμβαση Οικονομολόγων" εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

"Το Ο.Ε.Ε. στα τρία χρόνια που πέρασαν κυριαρχήθηκε από το φαινόμενο που το έχουμε χαρακτηρίσει ως συντηρητική συναίνεση.

Συμμέτοχοι ΠΑΣΚΟ - ΔΕΞΙΑ - ΑΚΙΟΕ.

Η συντηρητική συναίνεση εκφράστηκε μέσα σ' ένα πλαίσιο συναλλαγής ανάμεσα τους που κατέληγε:

 • Στην μοιρασιά θέσεων.
 • Στην απουσία του Ο.Ε.Ε. από τις αναγκαίες παρεμβάσεις.
 • Στην έλλειψη κάθε διάθεσης να αντιπαρατεθούμε με τις κυβερνητικές επιλογές και αδράνειες ακόμη και όταν αυτές παραβίαζαν προδήλως κατακτήσεις του κλάδου, όπως η υπόθεση της ΕΛΤΕ ή παραβίαζαν στοιχειώδεις κανόνες χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος όπως η υπόθεση των δεκάδων μυστικών λογαριασμών που διαχειρίζονται τα Υπουργεία ανεξέλεγκτα.
 • Στην απουσία πρωτοβουλιών για την στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων του ελληνικού λαού.
 • Στην ουσιαστική ανυπαρξία επιστημονικού έργου.
 • Στην άρνηση να προχωρήσουμε σε μια σύγχρονη δημοκρατική αποκέντρωση με βάση τον νομό.

Λογιστές φοροτέχνες:
Η άποψη της ΣΕΠ-Ο ήταν και παραμένει ότι απαιτείται οργάνωση της ειδικότητας προκειμένου αφ' ενός να υπάρξει κατοχύρωση των συναδέλφων και επιστημονική αναβάθμιση των τηρουμένων οικονομικών καταστάσεων, ειδικότερα σε μεγάλες οικονομικές μονάδες, προκειμένου να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην διαχείριση τους.

Η καθιέρωση των κατηγοριών υπήρξε μια αναγκαία ρύθμιση προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια των συντακτών.

Τέλος με δεδομένη την πολυμορφία των οικονομικών πτυχίων, είναι αναγκαίο όταν κάποιος ενδιαφερόμενος δεν έχει διδαχθεί στοιχειωδώς αναγκαία οικονομική ύλη, να υποβάλλεται σε δοκιμασία επάρκειας.

Σήμερα μετά από απίστευτες περιπέτειες που φανερώνουν την έλλειψη συγκροτημένης αντίληψης για το τι ακριβώς θέλει το Ο.Ε.Ε. και με την κυριαρχία ενός απίστευτου λαϊκισμού έχουμε οδηγηθεί σε καταστάσεις που ομοιάζουν με το πλήρες χάος που υπήρχε τις δεκαετίες του '60 και του '70. Το σύστημα βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση.

Οικονομολόγοι στο Δημόσιο:
Μετά την τελευταία τροπολογία του ΠΔ 347/31.12.2004 διαμορφώνονται καλύτερες προϋποθέσεις τις οποίες όμως πρέπει να το κυνηγήσουμε για να μην μείνει ανενεργές όπως το ΠΔ 475/26.11.91 για το οικονομολογικό επάγγελμα. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά ότι όσο το Ο.Ε.Ε. αδρανεί και δεν πιέζει για την πιστή εφαρμογή του, τόσο οι δυνάμεις που έχουν συμφέρον από την κατάργηση του θα το παρακάμπτουν.

Μελέτες-Μελετητές:
Παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις καμιά θετική εξέλιξη δεν έχει υπάρξει.

Οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί:
Η ιστορία της ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και το Ο.Ε.Ε. αδρανεί. Μεγάλο είναι το πρόβλημα για τους συναδέλφους που διδάσκουν σε φροντιστήρια, δεδομένου ότι η ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ έχει περιορισμένες δυνατότητες, οι Δε ανάγκες της αγοράς είναι πολύ μεγαλύτερες. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διδάσκουν μεν συνάδελφοι χωρίς την προϋπόθεση της ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ αλλά με μαύρη εργασία διότι απαγορεύεται. Η ΣΕΠ-Ο από χρόνια προωθεί την ιδέα να καθιερωθούν μαθήματα προαιρετικά παιδαγωγικής και διδακτικής στα πανεπιστήμια ώστε να τελειώνουμε κάποτε με την ταπεινωτική διαδικασία της ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ.

Έλεγχοι και ελεγκτές:
Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως κλάδος οικονομολόγων και ως Ο.Ε.Ε. είναι η φερεγγυότητα των ελέγχων. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην προηγούμενη βουλή συνομολόγησαν στην ουσιαστική παράκαμψη του Ο.Ε.Ε. και στην δημιουργία ενός απολύτως ελεγχόμενου και πολυδάπανου φορές της ΕΛΤΕ. Το Ο.Ε.Ε. αντέδρασε μεν στην κοινοβουλευτική επιτροπή όπου είχε κλιθεί, ωστόσο καμιά άλλη αντίδραση με αποτέλεσμα η συντηρητική συναίνεση σε πολιτικό επίπεδο να ολοκληρώσει μια διαδικασία που επισφραγίζει την παράδοση των ελέγχων σε πολυεθνικά «Σούπερ Μάρκετ» στα οποία ο έλεγχος χρησιμοποιείται ως ατζέντης οικονομικών μελετών και συμβούλων οργάνωσης με υψηλότατα τιμήματα. Αλλά και οι έλεγχοι του 2190 δεν βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Παρεμβάσεις στο οικονομικοπολιτικό γίγνεσθαι:

 • Μετά από την μελέτη μας και τις προτάσεις για την φορολογική μεταρρύθμιση το 2002 καμιά άλλη ουσιαστική παρέμβαση δεν έγινε.
 • Οι μελέτες για τον προϋπολογισμό ως εργασία τριών ειδικών επιστημόνων έμεινε στα συρτάρια αν και θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική βοήθεια για την ελληνική κοινωνία.
 • Η λογιστική τυποποίηση των λειτουργιών της Κυβέρνησης (Υπουργεία) δεν προχωράει με ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης, ωστόσο και εδώ το Ο.Ε.Ε. δεν άσκησε καμιά πίεση όπως έχει υποχρέωση.
  Μετά την ουσιαστική κατάργηση της επιστημονικής επιτροπής του Ο.Ε.Ε. η μόνη δυνατότητα που υπήρχε ήταν το ΙΕΚΕΜ. Όμως το ΙΕΚΕΜ χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ως αντάλλαγμα για την στήριξη που παρεσχέθη στον πρόεδρο και λιγότερο ως ουσιαστικό επιστημονικό εργαλείο του Ο.Ε.Ε..

Έτσι οι χρήστες του εργαλείου το χρησιμοποίησαν για την προβολή τους και το Ο.Ε.Ε. αιμορραγεί από τα τεράστια κόστη που προϋποθέτει η λειτουργία του.

ΠΑΣΚΟ-ΔΗΚΙΟ-ΑΚΙΟΕ φρόντισαν να εξωπετάξουν τον εκπρόσωπο της ΣΕΠ-Ο για να μην τους είναι ενοχλητικός στην απίστευτη ανευθυνότητα τους.

Περιφερειακή οργάνωση:
Μετά την συστηματική δουλειά των πρώτων μηνών και πάλι η συντηρητική συναίνεση πάγωσε τις διαδικασίες.
Ο εκπρόσωπος της ΣΕΠ-Ο υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την θέση του υπευθύνου της επιτροπής αντιμετωπίζοντας τον φαρισαϊσμό των δυνάμεων της συντηρητικής συναίνεσης. Έτσι η προσδοκία χιλιάδων συναδέλφων της περιφέρειας για αποκέντρωση και δημιουργία τμημάτων του Ο.Ε.Ε. σε κάθε νομό έμεινε για μια ακόμη φορά στο ράφι. Όμως η δουλειά που ήδη έχει γίνει δεν μπορεί να παραγραφεί και αποτελεί το υλικό για μια νέα προσπάθεια στο άμεσο μέλλον. Ο στόχος για αλλαγή των συσχετισμών μέσα στο Ο.Ε.Ε., με ισχυρή ΣΕΠ-Ο θα ανοίξει το δρόμο για ουσιαστική δημοκρατική αποκέντρωση με βάση το κάθε νομό".

  Τοπικά Νέα     Δημοφιλέστερα  
Εμφάνιση όλων των άρθρων του Οκτωβρίου 2004